Image Alt

Opzeggen, lidmaatschap wijzigen en Opschorten van betalen

Opzeggen

Een SHK lidmaatschap duurt minimaal 12 weken (3 periodes van 4 weken) en kan UITERLIJK op de laatste dag van een LOPENDE periode van 4 weken, mondeling of schriftelijk opgezegd worden. Er geldt een opzegperiode van 4 weken, aansluitend op het einde van de periode waarin opgezegd wordt. U krijgt een schriftelijk bewijs van de opzegging toegestuurd. wanneer u bij de frontdesk uw lidmaatschap opzegt, krijgt u een schriftelijk bewijs van opzegging mee. Een eventueel jaarabonnement wordt niet automatisch verlengd. Wanneer u wil na een jaarabonnement lid wil blijven, dienst het nieuwe lidmaatschap aansluitend aan de einddatum van het afgelopen abonnement in te gaan om te voorkomen dat opnieuw inschrijfgeld betaald dient te worden.

Meer / minder trainen

Minder frequent trainen dan bij de start van het lidmaatschap is opgegeven, kan na de eerste 12 weken van het lidmaatschap. Een frequentie vermindering dient 1 week voor het aflopen van een lopende periode schriftelijk te worden doorgegeven. Vaker trainen kan via een bijbetaling voor de lopende periode of door het veranderen van het bedrag van de eerstvolgende incassering van contributie voor de volgende periode.

Opschorten van betalen

In het geval van medische redenen kan het lidmaatschap na de eerste 12 weken van het lidmaatschap tijdelijk worden bevroren voor een periode van maximaal 11 maanden. Vraag naar de brochure voor de voorwaarden.  U kunt de fysiotherapeut van “Zana Sport & Fysio” die bij SHK open spreekuur houdt, ook om hulp vragen om aangepast door te kunnen trainen of te revalideren..