• Schildklier: de hypergevoelige dirigent van jouw hormoonhuishouding

  Schildklier: de hypergevoelige dirigent van jouw hormoonhuishouding

  De schildklier is de verbinding tussen ons denken (hoofd) en voelen (hart) vanwege zijn locatie in de hals. Je kunt je voorstellen dat wanneer deze gevoelige dirigent uit balans raakt, het gevolgen heeft voor allerlei processen in je lijf. We vroegen mesoloog Trinette van Geel naar de werking van de schildklier en wat te doen wanneer deze uit balans is.

  Wat is de functie van de schildklier?
  De schildklier ligt in de hals voor je luchtpijp en maakt hormonen aan. Alleen als de schildklier vergroot is, kun je deze zien. Hormonen zijn stoffen die in het lichaam een reactie in gang zetten, zie ze als de boodschappers die je lijf aansturen. Hormonen zorgen voor de communicatie tussen cellen op grotere afstand van elkaar. Vergelijk dit proces met geadresseerde brieven die via het bloed worden vervoerd. De schildklierhormonen T3 en T4 versnellen verschillende lichamelijke functies of remmen ze af. Zoals zuurstofverbruik, groei en ontwikkeling. De schildklierhormonen beïnvloeden ook de werkzaamheid van andere hormonen. Vandaar dat de schildklier ook wel als de dirigent van de hormonen gezien wordt.
  Welke klachten kunnen duiden op een ontregelde schildklier?
  De lijst met klachten van de schildklier is lang en divers. Daarom worden klachten lang niet altijd met de schildklier in verband gebracht of herkent. Bekende klachten bij een te langzaam werkende schildklier zijn vermoeidheid, obstipatie en gewichtstoename. Bij een te snel werkende schildklier zijn de bekende klachten onrust, vermoeidheid, afvallen en diarree. Klachten die ook bij schildklierproblemen kunnen voorkomen (maar waarbij men niet zo snel aan de schildklier denkt) zijn kortademigheid, hartkloppingen, duizeligheid, gewrichtsproblemen, spijsverteringsproblemen, nervositeit, depressiviteit, minder weerstand tegen infecties en hevige/pijnlijke menstruatie.

  Wat is de relatie tussen menstruatie en de schildklier?
  Hormonen hebben een sterke onderlinge wisselwerking met elkaar. Als er een ontregeling is in één van de organen die hormonen produceren – bijvoorbeeld de bijnieren of de geslachtsklieren – heeft dat invloed op de schildklier. Zo heeft ook de hypofyse invloed: hij maakt hormonen die zorgen voor de aansturing van de schildklier en hormonen die zorgen voor de aansturing van de menstruatie. Tussen de verschillende organen die hormonen produceren is een feedbacksysteem waarin elk orgaan een eigen rol speelt. Als er een verstoring in de werking van één orgaan ontstaat, kan de gehele samenwerking daarmee ook verstoord raken. In de Oosterse geneeskunde gaat men uit van meridianen (energetische verbindingslijnen tussen verschillende delen van het lichaam). De verbindingslijn tussen de schildklier, bijnier en geslachtsorganen heet de Drievoudige verwarmer. Met de Drievoudige verwarmer wordt de wisselwerking tussen de geslachtshormonen, de bijnier- en de schildklierhormonen aangegeven.
  Wat doet het uitblijven van je menstruatie met de schildklier?
  Het uitblijven van de menstruatie geeft aan dat er een verstoring is in de hormonenbalans. Het heeft dus altijd effect op de schildklier, omdat de schildklier onderdeel is van de hormonenbalans. Maar of de schildklier daarvan ook uit balans raakt, heeft te maken met hoeveel factoren er een rol spelen. Denk aan (onder)voeding, langdurige lichamelijke- en psychische stress of tekorten. Maar ook de omzetting van T4 naar T3 kan verstoort raken. Dit kan liggen aan een verminderde functie van de lever of de nieren. Het is zaak de factoren die een rol in de verstoring spelen in kaart te brengen, om zo de vicieuze cirkel te doorbreken. Zolang er sprake is van bovenstaande factoren zal er effect zijn op de schildklier en menstruatie. Want de schildklier is de dirigent en reageert op wat er in het lijf gebeurt. En daar kan de schildklier zelf ook door uit balans raken. Met het veranderen van de factoren die de disbalans veroorzaken, is er een grote kans dat het lichaam de vicieuze cirkel doorbreekt en de hormoonbalans zich herstelt.

  Wat is een advies als je schildklier uit balans is?
  Goede voeding is een eerste stap, maar daar is niet altijd de vicieuze cirkel mee doorbroken. Het is belangrijk om je te laten onderzoeken en diagnostiseren. Is het je schildklier of zijn het je bijnieren? En heeft het ook te maken met de werking van je lever of nieren? Daarnaast zijn er veel verschillende stoffen nodig voor de omzetting van T4 naar T3. Selenium, zink, groeihormoon, vitamine E, jodium, ijzer, vitamine B12, melatonine, magnesium en cortisol bevorderen de omzetting.